Follow  Us: facebook

 

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

 

"ทรีนีตี้" ให้คำปรึกษา และแนะนำการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงให้บริการด้านธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานผู้แนะนำการลงทุนที่มีประสบการณ์ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายด้วยตนเอง โดยมีโปรแกรมให้เลือกใช้หลากหลายทั้ง Streaming (ดูราคาหุ้น) Streaming Pro (ดูราคาหุ้น และอนุพันธ์) และยังได้พัฒนาโปรแกรมTrinity@Home สำหรับนักลงทุนที่เป็นลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหุ้น และอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเราได้ออกแบบหน้าจอของ Trinity@Homeให้มีรูปแบบเดียวกันกับของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ Look & Feel เหมือนกับการดูหน้าจอซื้อขายในห้องค้าหลักทรัพย์ และเห็นข้อมูลต่างๆ ได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องโทรสอบถาม

       

  PicBrokerage4
 


สนใจสอบถามการบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (เพื่อซื้อขายหุ้น-อนุพันธ์) โทร. 02-088-9350-8
ฝ่ายลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ (เพื่อซื้อขายหุ้น ผ่านอินเทอร์เน็ต) โทร. 02-088-9125 – 27