สมัครสมาชิก

 

ลงทุนอย่างมั่นใจ กับศูนย์ซื้อขายที่ได้รับการรับรองจาก กลต.

 

 

 

 

 

 

Card image

 

กำเนิดบิทคอยน์

 

บิทคอยน์ คืออะไร เกิดมาได้อย่างไร แล้วจะมีอนาคตหรือไม่

อ่านต่อ
Card image

 

"Bitcoin" ครองแชมป์ Market Cap

 

บิทคอยน์ มีโอกาสอยู่รอดหรือไม่

อ่านต่อ
Card image

 

ราคา Bitcoin ในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

 

ราคาบิทคอยน์ ในอนาคตจะเป็นอย่างไร?!

อ่านต่อ
Card image

 

CRYPTOCURRENCY ไม่ได้แค่ BITCOIN

 

บิทคอยน์ มีโอกาสอยู่รอดหรือไม่

อ่านต่อ
“สินทรัพย์ดิจิทัล” ที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

 

“คริปโทเคอร์เรนซี” คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบ หรือ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม

 

“โทเคนดิจิทัล” คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ (๒) กําหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กําหนด ในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม ที่มา : พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑
สมัครใช้บริการรับบทวิเคราะห์ และคำแนะนำการซื้อ-ขาย จาก บล.ทรีนีตี้ จำกัด และเปิดบัญชี ที่นี่(ลิ้งไปช่องกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก) คู่มือการเปิดบัญชี คลิก
เปิดบัญชีจากการแนะนำของ บล. ทรีนีตี้ จำกัด จะได้รับสิทธิในการเข้าฟังสัมมนาต่างๆ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเรียกเก็บเพิ่มเติมจากลูกค้า
การเปิดบัญชีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน
บล. ทรีนีตี้ จำกัด ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากลูกค้าในการให้บริการ บทวิเคราะห์ และคำแนะนำในการซื้อ-ขาย สินทรัพย์ดิจิทัล
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีการันตีผลตอบแทน