ยืนยันการเป็นสมาชิก Trinity Member

กรุณาระบุหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการสมัคร
5 ตัวกลาง สำหรับบัญชีหุ้น
หรือ 5 ตัวกลาง สำหรับบัญชีหน่วยลงทุน
หรือ 6 ตัวกลางสำหรับบัญชีอนุพันธ์
EX. บัญชีหลักทรัพย์ 99-12345-0 กรอกข้อมูล 12345
บัญชีอนุพันธ์ 999-123456-0-3 กรอกข้อมูล 123456
กรุณาใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
รหัส OTP ของคุณมี อายุการใช้งาน 5 นาที
กรุณากำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการล็อคอิน Trinity Member

- รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรแต่ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
- รหัสผ่านต้องประกอบไปด้วยตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก โดยไม่มีช่องว่าง
- รหัสผ่านต้องไม่ซ้ำกับ 4ครั้งล่าสุดที่ทำการตั้งรหัสผ่าน
การยืนยันการเป็นสมาชิกของท่านเสร็จสมบูรณ์

กรุณาล็อกอินเข้าใช้งานอีกครั้ง Login Trinity Member


สอบถามข้อมูลทั่วไป : 0-2088-9100
สอบถามข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ : 0-2343-9555