ยกเลิกการใช้หน้าเว็บไซต์

www.trinityquicktrade.com


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน


บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ได้ปรับปรุงการใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความง่าย และสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
โดยตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


บริษัทจะ ยกเลิก การเข้าใช้งานผ่าน www.trinityquicktrade.com
และ ให้บริการ แก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ www.trinitythai.com แทน


ซึ่งลูกค้าสามารถใช้งานผ่าน www.trinitythai.com ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ PC มือถือ และแท๊บเล็ต