Follow  Us: facebook

 

7 ผู้ช่วยการลงทุน (7 WONDERS)

 

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในชื่อ “7 ผู้ช่วยการลงทุน” หรือ 7 Wonders เป็นบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทุกสไตล์การลงทุนทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว โดยคาดหวังให้นักลงทุน และลูกค้าของบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 5-20% บทวิเคราะห์นี้จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง สุดในช่วงที่ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย 5 – 10% ได้แก่

                

PicResearch1

1. ผลิตภัณฑ์ “All About Technical Chart” การลงทุนแบบเทคนิคัล เน้นเก็งกำไรระยะสั้น ใช้ปัจจัยทางเทคนิคในการวิเคราะห์คัดเลือกหุ้นในพอร์ตประมาณ 5 – 10 บริษัท

 

2. ผลิตภัณฑ์ “Trinity Trigger” รูปแบบการลงทุนที่มีการกำหนดจุดทำกำไรของหุ้นแต่ละบริษัทที่ 5 – 10% คัดหุ้นในพอร์ต 5 บริษัท คัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน เทคนิคัล และจิตวิทยาการลงทุน (Sentiment)

 

3. ผลิตภัณฑ์ “Quant Trading” เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง มีการแนะนำให้เลือกขาย (Short) หุ้นที่มีแนวโน้นความเสี่ยงขาลง โดยที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้ข่าวร้ายนั้น หรือใช้กลยุทธ์ Pair Trade ในการทำอาบิธาท หรือทำกำไรระหว่าง 2 บริษัท คัดเลือกหุ้นในพอร์ตจากหุ้นสามัญ, ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ และซิงเกิล สต๊อก ฟิวเจอร์ส

 

4. ผลิตภัณฑ์ “Forex Weekly Alert” เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่มีความเกี่ยวข้องกับค่าเงิน ตราสารต่างประเทศ โดยเฉพาะค่าเงินสหรัฐอเมริกา เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยใช้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมหภาคเป็นหลักในการวิเคราะห์

 

5. ผลิตภัณฑ์ “The Perfect Gems” เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะกลางระหว่าง 1-3 เดือน คาดหวังผลตอบแทนระดับ 10-15% ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เน้นการคัดเลือกหุ้นในพอร์ตในแต่ละช่วงเวลาประมาณ 5 บริษัท โดยใช้ข้อมูลทั้งการวิเคราะห์โดยบล.ทรีนีตี้ฯ และข้อมูลที่เป็นความเห็นของนักวิเคราะห์โดยรวม (Consensus) ใช้ปัจจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก

 

6. ผลิตภัณฑ์ “Deep Value Stock” เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาว ระยะเวลาลงทุน 3-6 เดือน คาดหวังอัตราผลตอบแทนระดับ 15-20% คัดเลือกหุ้นในแต่ละช่วงเวลาประมาณ 5 บริษัท ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน (Valuation) ที่ควรจะเป็น หรือมีช่องทำกำไรที่สูง (Upside Gain)

 

7. ผลิตภัณฑ์ “Business Model”ะยะ ยาวลงทุนตั้งแต่ 6-12 เดือน คาดหวังผลตอบแทนในอัตราไม่ต่ำกว่า 20% โดยคัดสรรหุ้นในแต่ละช่วงเวลาประมาณ 5 บริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพื้นฐาน มีลักษณะธุรกิจเป็นผู้ชนะในระยะยาวในอุตสาหกรรม